OFERTA BADAŃ

Wykonujemy następujące badania psychologiczne:

 • kierowców zawodowych kat. C, CE, D, DE
 • kandytatów na stanowisku kierowcy zawodowego
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • po odebraniu prawa jazdy z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości
 • po przekroczeniu 24 punktów
 • kierowców samochodów służbowych kat B
 • operatorów wózków jezdniowych
 • operatorów suwnic, żurawi
 • operatorów sprzętu zmechanizowanego
 • koparek, ładowarek, spycharek
 • podestów ruchomych
 • dźwigów, żurawi wieżowych
 • walców drogowych